Då och då kommer frågan upp var ifrån namnet Grycksbo kommer. Nedan kommer lite information som kanske kan vara av intresse:

Första gången Grycksbo omnämns är år 1382 och hette då ”Grykkisboda” och var en kopparhytta. Tre medeltida brev som har bevarats berättar om ett ägarskifte i Grycksbo på 1380-talet. I ett senare köpebrev har namnet ändrats till Grykkesbodhum och hade då blivit en bergsmansgård som låg i backen upp emot Tempelbacken (bortanför Grycksbo herrgård, efter Gamla Fruns väg mot Falun) fast på höger sida från Grycksbo sett. Namnet blev sedan under årens lopp Grycksbo, när det skedde går dock inte att läsa sig till.
Ordet gryck betyder dialektalt sten eller stenig sjö, så med ordet kanske menas en stenig plats att bo på. Grycken betyder då troligtvis ”den steniga sjön”.