Då 2014 närmar sig sitt slut så vill vi ifrån Grycksbo byaråds sida summera året och informera en del om vad som planeras inför 2015. Det mest glädjande som hände var att vi beviljades KDU-pengar (Kommundelsutvecklingspengar), ett bidrag på 500 000:- att genomföra vårt planerade ”Projekt Grycksbo” som vi ansökt om i flera år. Vi har haft flera grupparbeten där vi jobbat för att ta fram ansökan. Projektet innefattar fyra delar och alla delar tillsammans är avsedda att göra Grycksbo mer attraktivt för Grycksboborna och besökare. De fyra delarna består av:

  • Björnparken, som kommer att iordningställas vid korsningen Rättviksvägen (RV 69)-Drottningvägen. Sly har under året avverkats på platsen och under nästa år kommer marken att beredas och färdigställas för att bli en fin infart till Grycksbo centrum. Skulpturen Grycksbobjörnen kommer att få en central plats i området och där kommer att bli informationsskyltar, flaggstänger, en rastplats samt några parkeringsplatser. Avtal har tecknats mellan Falu kommun, Lönnvattnets fastighetsbolag och byarådet om olika ansvarsområden.
  • Nisserska parken, vid järnvägsstationen. Byarådet har tecknat ett avtal med Arctic Paper Grycksbo om att förvalta lekplatsen som annars skulle ha tagits bort. Genom tillskottet av KDU-pengarna ska nu lekparken rustas med nya lekredskap (EU-godkända) och barnvänliga växter ska planteras. Parken kommer främst att rikta sig till yngre barn och blir ett trevligt blickfång för alla tillresande med museitågen.
  • Grycksboparken. Fortsatt renovering av parken kommer att göras och näst på tur står dansbanan, men även ytterligare byggnader i parken ska rustas. Byarådets ambition är att få till ett större utbud av olika evenemang i parken för att sätta Grycksbo på kartan.
  • Scenvagn. En mobil scenvagn är på gång att byggas. Den kommer att användas vid olika evenemang i byn, t.ex julgransutdansning, Valborgsfirande, midsommar mm. Den ska också kunna användas som kiosk vid Tansenbadet på sommaren. Planer finns att få till en kiosk där, då det är det enda som fattas vid det rustade badet för att få full poäng för vad som bör finnas vid ett toppenbad.

Projektgrupper finns för de olika fyra delarna och arbetet kommer att dras igång direkt in på det nya året. När projektet är genomfört så är vi övertygade att Grycksbo har blivit mer attraktivt och kan dra till sig fler besökare och på längre sikt är naturligtvis förhoppningen att flera kan tänka sig att flytta hit och/eller etablera verksamhet här.

Som ni alla förstår så kommer det att behövas många ideella arbetstimmar för de fyra olika delarna i projektet och vår förhoppning är nu att så många som möjligt vill hjälpa oss med att få till detta. Känner du att du vill vara med och hjälpa till så hör av dig via mail på info@grycksbo.org. Alla är varmt välkomna att hjälpa till. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och ju fler vi är ju lättare kommer det att gå.

Utöver KDU-pengarna så har vi också sökt och beviljats 60 000:- ur Konung Gustav VI Adolfs fond för kultur, där pengarna kommer att gå till renovering av vår unika dansbana på Grycksboparken.
Vi har också fått 20 000:- av Falu kommun till hjälp till informationsskyltar vid den nya informationsplatsen ”Information Grycksbo”, som gjordes i samband med bygget av cykelvägen. Byarådet har som bekant varit mycket drivande för att få till cykelvägen som nu äntligen, efter alla år, är färdig och vi fick kämpa för att även få informationsplatsen till stånd. Vi är väldigt glada att vi lyckades med detta och informationsskyltar om Grycksbo kommer att vara på plats under våren.
I övrigt under året har vi reviderat vår utvecklingsplan som kommer att publiceras här på hemsidan inom kort. Där finns också vår vision ”Engagerade Grycksbobor som tillsammans skapar en ökad tillväxt och ett attraktivt och välkomnande Grycksbo” och den passar ju utmärkt i sammanhanget när vi nu efterlyser hjälp till ”Projekt Grycksbo”.

Slyröjning runt om i byn är också något som byarådet har kämpat med i flera år att få till och 2014 blev verkligen ett gallringens år då det ljusnade på många platser runt om i byn.

Busskalabaliken har också varit och är fortfarande något som byarådet har högsta fokus på. Många drabbade har hört av sig, vilket vi verkligen uppskattar, och vi har tillsatt en resurs väl insatt i bussfrågorna, som hjälper oss att försöka få till förbättringar för Grycksboborna. Byarådet har också deltagit i ett möte i Sågmyra om bussproblemen.

Under året har planer funnits på att ta bort vägbelysningen efter RV69 mellan avfarten till kyrkan och avfarten till Drottningvägen. Detta har byarådet lyckats förhindra och belysningen blir nu kvar.

Vid advent reste byarådet traditionsenligt en gran vid Drottningplan och i samband med detta anordnades också ett juljippo.
Nytt för i år var ett påskjippo som anordnades på skärtorsdagen med flera försäljare, bokbyte, våffelförsäljning, direktsändning av Wolf FM mm.
Blommor har satts ut vid Drottningplan och vid Tansenbadet. Valborgsfirande genomfördes i riklig blötsnö och vi deltog också i Wolf FM Summer jamboree i parken.

En företagarträff och föreningsträffar har anordnats. Vi har också deltagit med representanter i kommunbygderådet och landsbygdsrådet i Falu kommun och vi samarbetar med både Falu kommun, Trafikverket mm i frågor som gäller Grycksbo.

Som ni kan se så har Grycksbo byaråd haft ett väldigt aktivt år och vi ser fram mot 2015 med stor tillförsikt och positiv känsla.
Vi vore mycket tacksamma för all hjälp vi kan få om samhällsinformation, aktiviteter och evenemang gällande Grycksbo via vår mail info@grycksbo.org så att vi kan informera och sprida det vidare via vår hemsida. Så vet ni något som är på gång, var snäll och hör av er till oss. Vi satsar verkligen på att vår hemsida ska vara en bra kanal att få aktuell information om Grycksbo.

Till sist vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Grycksbo byaråd

Grycksbotomtarna Foto: Sören Pettersson
Grycksbotomtarna
Foto: Sören Pettersson