Planen utgår ifrån utvecklingsplanen och är inriktningen för byarådets arbete under 2014.

Verksamhetsplan för Grycksbo byaråd 2014

På Grycksbo byaråds årsmöte 19/3 presenterades och fastställdes verksamhetsplanen för 2014. Det är:

  • Utveckling av Grycksboparken via projektgruppen
  • Snygga upp i Nisserska parken via projektgruppen
  • Fortsatt arbete med Björnparken vid riksväg 69
  • Starta upp arbetet med ”Vision Tansvallen”
  • Aktivt arbete för att hitta bidrag till att förverkliga arbetena i projektgrupperna via Leader, Arvsfonden och KDU

Hur arbetena framskrider kommer kontinuerligt att rapporteras på hemsidan.

För att planen ska kunna genomföras så krävs att så många som möjligt i byn, både ung som gammal, känner ansvar och ställer upp och hjälper till med det man kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting! Är vi fler så går allt både enklare och snabbare. Det är vi tillsammans som är Grycksbo!

Visionen för byarådet är:
”Engagerade Grycksbobor som tillsammans skapar en ökad tillväxt och ett attraktivt och välkomnande Grycksbo”.