Planen utgår ifrån utvecklingsplanen och är inriktningen för byarådets arbete under 2013.

Verksamhetsplan samt utfall för Grycksbo byaråd 2013

 • Utveckling av Grycksboparken via projektgruppen.
  Pågår. Under året har bl.a. scenen renoverats
 • Belysning och markplanering vid företagsskylten vid riksväg 69.
  Planering pågår
 • Fortsatt slyröjning på samhället
  Planerat till våren 2014
 • Uppsnyggning av centrum via projektgruppen
  Planering pågår, bl.a ”Björnparken”
 • Fortsatt upprustning av Tansbadet
  Pågår

För att planen ska kunna genomföras så krävs att så många som möjligt i byn, både ung som gammal, känner ansvar och ställer upp och hjälper till med det man kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting! Är vi fler så går allt både enklare och snabbare. Det är vi tillsammans som är Grycksbo!

Visionen för byarådet är:
”Engagerade Grycksbobor som tillsammans skapar en ökad tillväxt och ett attraktivt och välkomnande Grycksbo”.