Att utse ”Årets Grycksing” startade år 2013 på initiativ av Grycksbo byaråd. Den som vill har möjlighet att nominera en kandidat/kandidater som uppfyller kriteriet:
”Priset som Årets Grycksing tillfaller den eller de som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Grycksbo samhälle och dess invånare.”
Nomineringen ska alltid även innehålla en motivering.
Byarådets styrelse går sedan igenom alla inkomna nominerade och den som uppfyller kriteriet och fått flest röster utses till ”Årets Grycksing”. Priset som delas ut i samband med midsommarfirandet i Nisserska parken på midsommarafton består av, förutom äran, en Grycksbohäst tillverkad av Pros Gustav och Ulla Olsson, ett diplom på handgjort papper där motiveringen står samt blommor.

Följande personer har sedan starten utnämnts till ”Årets Grycksing”:

2013 Östen och Kennet Andersson
2014 Joakim Nordlund
2015 Daniel Tynell
2016 Margareta Andreasson